Imprima

Proprietar media şi editor:
Firma: Olredo Rom SRL
Adresa: RO-300085 Timişoara,
Piaţa Unirii, Nr. 8, Cam. 1, Et. 1, Ap. 13
Telefon: +40 356 1175 530
Fax: +40 356 175 531
E-Mail: office@immohold-ag.ro

Reprezentată prin:
Ing. Hans Herwig Olbrich

Nr. de identificare fiscală: RO30498129
Nr. Reg. Com.: J35/1861/01.08.2012

Responsabilitatea pentru conţinuturi:
Conţinuturile din cadrul paginilor noastre au fost întocmite cu mare atenţie. Pentru corectitudinea, integralitatea şi actualitatea conţinuturilor nu putem însă să ne asumăm responsabilitatea indiferent de ce tip ar fi ea. Pot intervenit erori. Această excludere a responsabilităţi se aplică şi pentru paginile la care se face trimiteri prin link-uri. Orice utilizator recunoaşte utilizarea paginilor pe propriul risc.

Copyright:
Toate textele, graficele şi imaginile sunt protejate prin drepturi de autor; o utilizare a acestora este permisă doar printr-o aprobare expresă din partea autorului Olredo Rom SRL.